За темата: “ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА И КАК ТЯ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ СВЕТЪТ”

По време на петата лекция ще имате възможността да се запознаете с Бончо Върхошков, който ще ви направи въведение в плазмата – какво представлява, за какво се използва и какви приложения може да има. Ще се разгледа как се постига плазмата и как се използва в сферата на производството на полупроводници, химико-термичната обработка, текстилната и хранителната индустрия, как може да се използва за генериране на зелена енергия и как се използва за пътуване в космоса.


Лектор: Бончо Върхошков - Главен конструктор

Казвам се Бончо Върхошков, завършил съм бакалавър „Машиностроителна Техника и Технологии“ и магистър „Материалознание и технология на материалите“ в ТУ-София. Работя във фирма „Йонитех“ като главен конструктор и технолог за изследване на процесите.


Информация за компанията: Ionitech Ltd

Фирмата се занимава с производство на вакуумни пещи за йонно (плазмено) азотиране като има внедрени машини на 4 континента.